Sách Đột quỵ não
Sách Đột quỵ não

    Với mục đích hệ thống hóa kiến thức cơ bản trong lĩnh vực đột quỵ, nâng cao chất lượng điều trị, giảng dạy và nghiên cứu khoa học; chúng...

Đọc thêm »

Bài giảng Truyền nhiễm - Đại học Y Hà Nội
Bài giảng Truyền nhiễm - Đại học Y Hà Nội

Cuốn ebook này được xây dựng dựa trên tài liệu học tập Môn Truyền Nhiễm - Trường Đại học Y Hà Nội. Sách cung cấp những kiến thức dịch tễ, ch...

Đọc thêm »

Bài giảng siêu âm tổng quát
Bài giảng siêu âm tổng quát

Trung t â m đào tạo p h ố i h ợp v ớ i k h oa C h ẩ n đo á n hình ả nh b i ê n so ạ n c u ố n “ B à i g i ả ng s i ê u â m t...

Đọc thêm »

Ebook sách y học: Bài giảng lý thuyết Giải phẫu bệnh
Ebook sách y học: Bài giảng lý thuyết Giải phẫu bệnh

Cuốn sách Bài giảng lý thuyết Giải phẫu bệnh này được biên soạn bởi Bộ Môn Giải phẫu bệnh trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch - Thành Phố ...

Đọc thêm »

Sách Bài giảng Bệnh học Nội khoa tập 2
Sách Bài giảng Bệnh học Nội khoa tập 2

Cuốn sách Bài giàng Bệnh học Nội khoa do các Bộ môn Nội Trường Đại học Y Hà Nội biên soạn, trải qua nhiều lần tái bản, chỉnh sửa. Cuốn sách ...

Đọc thêm »

Sách Bài giảng Bệnh học Nội khoa Tập 1
Sách Bài giảng Bệnh học Nội khoa Tập 1

Cuốn Bài giảng bệnh học nội khoa do cán bộ giảng dạy các bộ môn Nội thuộc trường Đại học Y Hà Nội biên soạn nhằm cung cấp một tài liệu cho c...

Đọc thêm »
 
Top