Cuốn ebook này được xây dựng dựa trên tài liệu học tập Môn Truyền Nhiễm - Trường Đại học Y Hà Nội. Sách cung cấp những kiến thức dịch tễ, chẩn đoán, điều trị các bệnh truyền nhiễm thường gặp.


Bài giảng Truyền Nhiễm


Tác giả:Trường Đại học Y Hà Nội
Nhà xuất bản:         Ebook sưu tầm
Ngày xuất bản:       17/06/2015
Số trang:                 trang
Kích thước:            16 x 24
Trọng lượng:          0 gam
Hình thức:                Ebook, medbook
Giá bìa:                   0.000 vnd

MỤC LỤC


Bệnh cúm............................................................................................. 1

Nhiẻm khuẩn huyết............................................................................ 5

Sốc nhiễm khuẩn................................................................................ 9

Nhiẻm trùng, nhiẻm dộc thực phẩm..................................................... 13

Viêm màng não mủ................................................................................... 17

Nhiẻm khuẩn do não mô cầu.............................................................. 21

Viêm gan do virut................................................................................. 25

sót xuất huyết Dengue....................................................................... 33

Bệnh sốt rét......................................................................................... 39

Bệnh thương hàn.................................................................................. 45

Bệnh sởi............................................................................................. 53

Quai bị.................................................................................................. 57

Bệnh uốn ván....................................................................................... 63

Bệnh bạch hầu.................................................................................... 69

Bệnh tả............................................................................................... 75

Bệnh thuỷ dậu.................................................................................... 79

Bệnh lỵ trực khuẩn................................................................................ 83

Bệnh lỵ amip......................................................................................... 89

Bệnh do Rickettsia............................................................................. 93

Bệnh sốt mỏ......................................................................................... 95

Bệnh Leptospira.................................................................................. 101

Bệnh dịch hạch................................................................................... 107

Dấu hiệu lâm sáng, nguyên tắc chần đoán vã diều trị BN HIV/AIDS. 111


Đọc sách Online
Đăng nhận xét

 
Top