Cuốn sách Bệnh Nghề Nghiệp được bộ môn Sức khỏe Nghề nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội biên soạn nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản và hiện đại của một số bệnh nghề nghiệp trong những bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm đã được Nhà nước công nhận.Đđáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên, theo u cầu của nhà trường, Bn Sức khỏe nghnghiệp đã tchức biên soạn cuốn sách “Bệnh ngh nghiệp dành cho sinh viên là đối tượng đa khoa của trường Đại học Y Hà Nội.

Cuốn sách này biên soạn nhằm mục đích chính giúp cho sinh viên đa khoa nắm được những kiến thức cơ bản và hiện đại của một số bệnh nghề nghiệp trong những bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm đã được Nhà nước công nhận từ năm 1976 đến nay, bao gồm những bệnh nghề nghiệp đặc hiệu và không đặc hiệu liên quan đến quá trình lao động, ảnh hưởng của nó đến sức khỏe người lao động, nguyên tắc điều trị và các biện pháp dự phòng, cải thiện điều kiện lao động để bảo vệ sức khỏe người lao động. Đặc biệt quyển sách này trang bị những kiến thức cơ bản cũng như thái độ vào kỹ năng cho sinh viên đa khoa sau khi ra trường có khả năng chẩn đoán xác định được những bệnh liên quan đến nghề nghiệp của người lao động có thái độ xử trí đúng.


Trong quá trình biên soạn, bên cạnh kiến thức bản, các tác giả đã bổ sung những thông tin mới nhất về những bệnh nghề nghiệp trên thế giới Việt Nam. Những kinh nghiệm thực tiễn của nhiều năm làm công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học về lĩnh vực Sức khỏe nghề nghiệp cũng được các tác giả chắt lọc đưa vào cuốn sách này.

Với lần xuất bản đầu tiên, cuốn sách chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc để lần xuất bản sau được tốt hơn.

TM. TẬP THỂ TÁC GIẢ


PGS. TS Khương Văn Duy


Mục lục của cuốn sách.


TT
Tên bài
Trang
Bài 1
Đại cương sức khỏe nghề nghiệp
PGS. TS. Khương Văn Duy
7
Bài 2
Say nóng và say nắng
PGS. TS. Khương Văn Duy
14
Bài 3
Mệt mỏi trong lao động
PGS. TS. Khương Văn Duy
21
Bài 4
Tai nạn và an toàn lao động
PGS. TS. Khương Văn Duy
PGS. TS. Lê Trần Ngoan
26
Bài 5
Các tổn thương liên quan đến ergonomics
PGS. TS. Khương Văn Duy
38
Bài 6
Bệnh bụi phổi - silic
PGS. TS. Khương Văn Duy
50
Bài 7
Bệnh bụi phổi - amiăng
PGS. TS. Khương Văn Duy
63
Bài 8
Bệnh bụi phổi - bông
PGS. TS. Khương Văn Duy
72
Bài 9
Bệnh bụi phổi - than
PGS. TS. Khương Văn Duy
77
Bài 10
Bệnh hen phế quản nghề nghiệp
PGS. TS. Khương Văn Duy
85
Bài 11
Bệnh viêm phế quản mạn tính nghề nghiệp
PGS. TS. Khương Văn Duy
93
Bài 12
Nhiễm độc hóa chất trong lao động
PGS. TS. Nguyễn Thị Bích Liên
101
Bài 13
Bệnh nhiễm độc chì vô cơ
PGS. TS. Nguyễn Thị Bích Liên
111
Bài 14
Bệnh nhiễm độc chì hữu cơ
PGS. TS. Khương Văn Duy
121
TT
Tên bài
Trang
Bài 15
Bệnh nhiễm độc hóa chất bảo vệ thực vật trong lao động
PGS. TS. Trần Như Nguyên
125
Bài 16
Bệnh điếc nghề nghiệp
PGS. TS. Khương Văn Duy
137
Bài 17
Bệnh da nghề nghiệp do crôm
PGS. TS. Khương Văn Duy
145
Bài 18
Bệnh sạm da nghề nghiệp
PGS. TS. Khương Văn Duy
151
Bài 19
Bệnh rung chuyển nghề nghiệp
PGS. TS. Khương Văn Duy
158
Bài 20
Bệnh lao nghề nghiệp
PGS. TS. Trần Như Nguyên
164
Bài 21
Bệnh viêm gan virus nghề nghiệp
PGS. TS. Trần Như Nguyên
172
Bài 22
Nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp
PGS. TS. Trần Như Nguyên
177

Tài liệu tham khảo
198


Đăng nhận xét

 
Top