Để đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên, theo yêu cầu của nhà trường, Bộ môn Sức khỏe nghề nghiệp đã tổ chức biên soạn cuốn sách “Sức khỏe nghề nghiệp” dành cho đối tượng sinh viên là cử nhân y tế công cộng, cử nhân điều dưỡng và cử nhân kỹ thuật y học của Trường Đại học Y Hà Nội.


Cuốn sách này biên soạn nhằm mục đích chính là giúp cho sinh viên cử nhân y tế công cộng, cử nhân điều dưỡng, cử nhân kỹ thuật y học nắm được những kiến thức cơ bản và hiện đại của y tế công cộng. Đồng thời bổ sung những kiến thức phù hợp và đổi mới về sức khỏe nghề nghiệp, đáp ứng được đầu ra của cử nhân y tế công cộng là làm nhiệm vụ theo dõi, giám sát, đánh giá và lập kế hoạch về chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người lao động; của cử nhân điều dưỡng và kỹ thuật y học trong công tác theo dõi, dự phòng những tác hại nghề nghiệp liên quan đến công việc mà họ tiếp xúc.

Sức khỏe nghề nghiệp


Tác giả:PGS.TS.Khương Văn Duy
Nhà xuất bản:          Cty cổ phần Xuất bản trẻ
Ngày xuất bản:       17/06/2015
Số trang:                 trang
Kích thước:            16 x 24
Trọng lượng:          0 gam
Hình thức:                Bìa cứng
Giá bìa:                   0.000 vnd

Mua sách 


Trong quá trình biên soạn, bên cạnh kiến thức cơ bản, các tác giả đã bổ sung những thông tin mới nhất về sức khỏe nghề nghiệp trên thế giới và Việt Nam trong chăm sóc sức khỏe người lao động. Những kinh nghiệm thực tiễn của nhiều năm làm công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học về lĩnh vực Sức khỏe nghề nghiệp cũng được các tác giả chắt lọc đưa vào cuốn sách này.


Với lần xuất bản này, mặc dù cuốn sách đã bổ sung nhiều kiến thức mới nhưng chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc để lần xuất bản sau được tốt hơn.

MỤC LỤC
TT
Tên bài
Trang
Bài 1
Sức khỏe nghề nghiệp trong chăm sóc sức khỏe người lao động
PGS. TS. Khương Văn Duy
7
Bài 2
Hệ thống văn bản pháp quy liên quan đến công tác chăm sóc sức khỏe người lao động
PGS. TS. Khương Văn Duy
18
Bài 3
Hệ thống quản lý sức khỏe nghề nghiệp
PGS. TS. Khương Văn Duy
29
Bài 4
Các yếu tố tác hại nghề nghiệp
PGS. TS. Khương Văn Duy
47
Bài 5
Vi khí hậu nóng trong sản xuất và tác hại lên sức khỏe người lao động
PGS. TS. Khương Văn Duy
57
Bài 6
Tiếng ồn trong sản xuất và tác hại của tiếng ồn lên sức khỏe người người lao động
PGS. TS. Khương Văn Duy
64
Bài 7
Rung chuyển và tác hại của rung chuyển lên sức khỏe người lao động
PGS. TS. Khương Văn Duy
71
Bài 8
Bụi trong môi trường lao động và tác hại của bụi lên sức khỏe người lao động
PGS. TS. Khương Văn Duy
75
Bài 9
Ergonomics trong lao động
PGS. TS. Khương Văn Duy
84
Bài 10
Stress trong lao động
PGS. TS. Khương Văn Duy
94
Bài 11
Nhiễm độc hóa chất trong lao động
PGS. TS. Nguyễn Thị Bích Liên
100
Bài 12
Nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật trong lao động
PGS. TS. Trần Như Nguyên
111
Bài 13
Một số yếu tố tác hại nghề nghiệp có nguồn gốc sinh học thường gặp
PGS. TS. Trần Như Nguyên
119
Bài 14
Đại cương về bệnh nghề nghiệp
PGS. TS. Khương Văn Duy
135
Bài 15
Tai nạn thương tích cộng đồng
PGS. TS Lê Trần Ngoan
146

5


Bài 16
An toàn vệ sinh lao động
PGS. TS. Khương Văn Duy
156
Bài 17
Tai nạn lao động
PGS. TS. Khương Văn Duy
176
Bài 18
An toàn lao động tại các cơ sở khám chữa bệnh
TS. Nguyễn Ngọc Anh
192
Bài 19
Vệ sinh lao động ngành y tế
PGS. TS. Khương Văn Duy
213
Bài 20
Vệ sinh lao động ngành nông nghiệp
PGS. TS. Trần Như Nguyên
219
Bài 21
Vệ sinh lao động ngành xây dựng
PGS. TS. Khương Văn Duy
227
Bài 22
Vệ sinh lao động ngành khai khoáng
PGS. TS. Khương Văn Duy
233
Bài 23
Vệ sinh lao động ngành hóa chất
PGS. TS. Khương Văn Duy
240
Bài 24
Vệ sinh lao động ngành Dệt – May
PGS. TS. Khương Văn Duy
247
Bài 25
Vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ
PGS. TS. Khương Văn Duy
253
Bài 26
Vệ sinh lao động làng nghề
PGS. TS. Khương Văn Duy
257
Bài 27
Vệ sinh lao động ngành cơ khí
PGS. TS. Khương Văn Duy
261
Bài 28
Vệ sinh lao động ngành luyện kim
TS. Nguyễn Ngọc Anh
279
Bài 29
Vệ sinh lao động ngành thủy sản
TS. Nguyễn Ngọc Anh
289
Bài 30
Giám sát môi trường và tình trạng sức khỏe công nhân
PGS. TS. Khương Văn Duy
305
Bài 31
Dịch tễ học ứng dụng trong nghiên cứu sức khỏe nghề nghiệp
PGS. TS. Khương Văn Duy
316

Phụ lục 1
329

Phụ lục 2
338

Phụ lục 3
357

Tài liệu tham khảo
358
Đăng nhận xét

 
Top