Sachyhoc.info xin phép giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách mới rất hay về Bệnh lý Dạ dày tá tràng do PGS.TS Nguyễn Duy Thắng chủ biên, 

Bệnh lý dạ dày tá tràng là các bệnh lý thường gặp và khó điều trị, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người bệnh. Trong thời gian gần đây các bệnh lý về dạ dày ngày càng có xu hướng phức tạp hơn, các phương pháp điều trị, chẩn đoán của bác sĩ về nguyên nhân bệnh trở nên khó khăn hơn.Nhằm cung cấp cho bạn đọc những kinh nghiệm điều trị và kiến thức về  bệnh lý dạ dày tá tràng, PGS.TS Nguyễn Duy Thắng (Nguyên giám đốc Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp) đã biên soạn nội dung cuốn sách “Bệnh lý dạ dày tá tràng” gửi đến bạn đọc. Với những kinh nghiệm trong nghành và tâm huyết với nghề PGS.TS Nguyễn Duy Thắng đã đầu tư rất nhiều thời gian nghiên cứu và đúc kết kiến thức trong nội dung từng chương của cuốn sách.  Với những thông tin cập nhật mới nhất, đơn giản, dễ hiểu cuốn sách sẽ cung cấp những thông tin hữu ích, cần thiết nhất cho bạn đọc về bệnh lý dạ dày từ nguyên nhân, các yếu nguy cơ, chẩn đoán đến điều trị chăm sóc và dự phòng.

Nội dung cơ bản của cuốn sách được chia thành các phần, mỗi phần là một bệnh lý khác nhau và trình bày đầy đủ: khái niệm bệnh, nguyên nhân, triệu chứng, chẩn đoán bệnh,… rõ ràng và cụ thể.

Mình vẫn thường nói với các bạn sinh viên: Các em chỉ cần học tốt các bệnh về dạ dày, cơ xương khớp, tăng huyết áp là có thể điều trị được cho 70% bệnh nhân ở Việt Nam rồi. 

Nói vậy để các bạn thấy được tỷ lệ mắc bệnh Dạ dày tá tràng tại Việt Nam nhiều như thế nào? Và sự quý giá của những cuốn sách như thế này. 

Sách hiện được bán với giá 225.000 vnd / 1 cuốn. 

Bạn đọc có nhu cầu mua sách vui lòng đăng ký theo mẫu bên dưới. 

- Đăng ký nhanh: https://goo.gl/RNVyZv

Sách cùng chuyên đề nên mua: 

MỤC LỤC.

Chương I. VIÊM DẠ DÀY CẤP      11

1.         Khái niệm viêm dạ dày cẩp            11
2.         Nguyên nhân và các yếu tố nguy cơ gây viêm dạ           dày cáp          12
3.         Những đổi tượng náo có nguy cơ cao bị viẻm dạ dày cắp         13
4.         Triệu chứng cùa viêm dạ dày cáp  14
5.         Chẩn đoán viém dạ dày cáp           16
6.         Biển chứng của viẻm dạ dày cáp   17
7.         Điều trị viêm dạ dày cẳp     18
8.         Chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt đổi với những người bị viêm dạ dày cắp... 19

Chương II. VIÉM DẠ DÁY MẠN TÍNH    21

1.         Khái niệm      21
2.         Nguyẻn nhân viêm dạ dáy mạn tinh          21
3.         Triệu chứng viêm dạ dày mạn tinh            22
4.         Chân đoán viêm dạ dày mạn tính  24
5.         Điều trị viêm dạ dày mạn tinh        26
6.         Tiến trinh cùa vièm dạ dày mạn tính        27
7.         Biến chứng của viêm dạ dày mạn tinh      28

Chương III. TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY THỰC QUÀN      29

1.         Định nghĩa trào ngược dạ dày thực quản  29
2.         Dịch tễ trào ngược dạ dày thực quán        30
3.         Nguyên nhân tráo ngược dạ dày thực quán          31
4.         Triệu chứng lâm sàng trào ngược dạ dày thực quản       32
5.         Các biến chửng cùa bệnh trào ngược dạ dày thực quàn 34
6.         Chần đoán trào ngược dạ dày thực quản  35
7.         Điều trị trào ngược dạ dày thực quản        39
8.         Phóng bệnh trào ngược dạ dày thực quàn            41

Chương IV. TRÀO NGƯỢC DỊCH MẬT LÊN DẠ DÀY 43

1.         Vai trò của dịch mật            43
2.         Khái niệm tráo ngược dịch mật dịch mặt lên dạ dày      44
3.         Nguyên nhân trảo ngược dịch mật lén dạ dày     45
4.         Triệu chứng trào ngược dịch mặt lên dạ dày       45
5.         Những al thướng bị trào ngược dịch mặt lên dạ dày      45
6.         Chần đoán trầo ngược dịch mặt lẻn dạ dầy          47
7.         Biến chứng cùa tráo ngược dịch mật lén dạ dày  48
8.         Điều trị tráo ngược dịch mặt lên dạ dày   49
9.         Phóng bệnh tráo ngưọc dịch mật lên dạ dày        50

Chương V. VAI TRÒ CÙA HELICOBACTER PYLORI TRONG BẸNH LÝ DẠ DÀY TÁ TRÀNG VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP CHAN ĐOÁN     53

1.         Lịch sử phát hiện helicobacter pylori (h.pylori) 53
2.         Dịch tễ. tỷ lệ nhiễm helicobacter pylorl   54
3.         Các đưórig lây nhiễm helicobacter pylori            55
4.         Cơ chể gây bệnh cùa helicobacter pylori 56
5.         Nhiễm helicobacter pylori gáy nén bệnh lý gi    58
6.         Các phương pháp phát hiện helicobacter pylori 58
7.         Ưu và nhược điểm cùa các phương pháp chẳn đoán helicobacter pylori       61
8.         Những ai nẻn làm các xét nghiệm tim vi khuẳn helicobacter pylori    64
9.         Điều trị diệt helicobacter pylori như thế nào      65
10.       Những ai cẩn điều trị diệt helicobacter pylori     68
11.       ván dề kháng thuóc cùa helicobacter pylori        69

Chương VI. LOÉT DẠ DÀY TÁ TRÀNG  71

1.         Khái niệm loét dạ dày tá tráng       71
2.         Dịch tể loét dạ dày tá tráng 71
3.         Nguyên nhân bệnh sinh loét dạ dày tá tràng        72
4.         Triệu chứng viêm loét dạ dày tá tráng      76
5.         Chần đoán loét dạ dày tá tràng      78
6.         Điều tri. loét dạ dảy tá tràng           80
7.         Biến chứng cùa loét dạ dày tá tràng          84
8.         Phòng bệnh loét dạ dày tá tràng     84

Chương VII. LOÉT CÂM     87

1.         Khái niệm loét câm 87
2.         Tỷ lệ mắc bệnh loét câm     87
3.         Những đối tượng náo có nguy CO' cao bị loét cơm         88
4.         Nguyên nhãn loét cảm         89
5.         Chần đoán loét câm 89
6.         Điều trị loét đạ dày tá tràng            90
7.         Biến chứng cùa loét câm     90

Chương VIII. XUAT HUYÉT DẠ DÀY TÁ TRÀNG       92

1.         Khái niệm xuất huyết dạ dày tá tràng       92
2.         Dịch tễ xuát huyết dạ dày tá tràng 92
3.         Nguyên nhãn xuất huyết dạ dày    93
4.         Triệu chứng xuất huyết dạ dày tá tràng    96
5.         Chần đoán xuất huyết dạ dày tá tràng      98
6.         Đánh giá mức độ xuất huyết           99
7.         Nhũng đối tượng nào có nguy cơ bị xuất huyết dạ dày tá tráng            104
8.         Điều trị xuất huyết dạ dày tá tràng            105
9.         Chế độ sinh hoạt ăn uống ở bệnh nhân bị xuất huyết dạ dày tá tràng 108
10.       Phòng tránh xuất huyết dạ dày tá tràng    109

Chương IX. THÙNG Ố LOÉT DẠ DÀY TÁ TRÀNG      111

1.         Khái niệm thùng ồ loét dạ dày tá tràng     111
2.         Yếu tố thuận lợi và sự thường gặp thũng ồ loét dạ dày tá tràng            111
3.         Nguyên nhãn thủng ồ loét dạ dày tả tràng            112
4.         Triệu chứng lâm sáng thúng ổ loét dạ dày tá tràng         112
5.         Triệu chứng lâm sàng thúng ồ loét dạ dày tá tràng         114
6.         Chần đoán thùng ổ loét dạ dày tá tràng    114
7.         Điều trị thùng ỗ loét dạ dày tá tráng          114
8.         Biến chứng điều trị thùng ỗ loét dạ dày tá tráng 116
9.         Chăm sóc phẫu thuật điều trị thủng ổ loét dạ dày tá tràng        116

Chương X. POLYP DẠ DÀY TÁ TRÀNG 119

1.         Khái niậm polypdạ dày tá tràng     119
2.         Nguyên nhân hình thánh polyp dạ dày tá tràng  120
3.         Triệu chứng lâm sáng polyp dạ dầy tá trầng        120
4.         Chẩn đoán polyp dạ dày tá tràng     121
5.         Những đối tượng náo có nguy cơ cao mắc polyp dạ dầy tá tráng         122
6.         Biến chứng cùa polyp dạ dày tá tràng       123
7.         Polyp dạ dày tá tràng có hình thành ung thư dạ dày không       123
8.         Điều tri polyp dạ dày tá tràng        124
9.         Chăm sóc bệnh nhàn sau cắt bồ polyp dạ dày tá tràng  125
10.       Phóng bệnh polyp dạ dày tá tráng 126

Chương XI. HẸP MÓN VI    128

1.         Vị trí và vai trố của môn vị trong đường tiêu hóa           128
2.         Khái niệm hẹp môn vị         128
3.         Nguyên nhân hẹp môn vị    129
4.         Triệu chứng hẹp môn vị     130
5.         Chản đoán hẹp môn vị        131
6.         Điều trị hẹp môn vị 134
7.         Biến chửng hẹp môn vị       135
8.         Phóng tránh hẹp môn vi      135

Chương XII. UNG THƯ DẠ DÀY  137

1.         Khải niệm ung thư dạ dày  137
2.         Dịch tễ ung thư dạ dày       137
3.         Ung thư thướng xày ra ờ vị trí nào của dạ dày     138
4.         Những ai có nguy cơ mắc ung thư dạ dày 139
5.         Nguyên nhân gãy ung thư dạ dày  141
6.         Trĩậu chứng của ung thư dạ dày     142
7.         Phản loại giai đoạn ung thư dạ dày           143
8.         Chẳn đoán ung thư dạ dày  144
9.         Chẳn đoán phán biệt ung thư dạ dày         146
10.       Các phương pháp điều trị ung thư dạ dày 146

Chương XIII. HỘI CHỨNG KHÓ TIẼU CHỨC NĂNG   150

1.         Khái niệm hội chứng khó tiẻu chức nàng 150
2.         Dịch tễ khó tiêu chức năng 150
3.         Phân biệt khó tiêu chức năng với khó tiêu thực thề như thế nào          151
4.         Nguyên nhân khó tiêu chức náng  151
5.         Triệu chửng khó tiêu chức nàng    153
6.         Chần đoán khó tiêu chức năng       155
7.         Khó tiêu chức năng ảnh hường đến sức khỏe như thế nào        157
8.         Điều trị khó tiêu chức năng            157
9.         Đề phòng khó tiêu chức năng         162

Chương XIV. DI VẬT ĐƯỜNG TIÊU HÓA TRÉN            165

1.         Khái niệm dị vật đường tiêu hóa trẻn       165
2.         Dịch tễ di vặt đường tiếu hóa trẽn 165
3.         Các dj vật thường gặp          166
4.         Ai dễ mắc dị vặt đường tiêu hóa trên        168
5.         Triệu chứng dj vật đường tiêu hóa trẽn     169
6.         Chẩn đoán di vật đường tiêu hóa trên       170
7.         Các biện pháp xử lý dị vật đưómg tiêu hóa trên 173
8.         Biến chứng thướng gặp cùa d| vật đưòng tiêu hóa trén  174
9.         Các biện pháp đề phòng dị vật       175

Chương XV. NHŨNG ĐIÉU CẢN BIÉT VỀ NỘI SOI DẠ DÀY TÁ TRÀNG ... 177

1.         Nội soi dạ dày tá tráng là gì            177
2.         Vai trò cùa nội soi dạ dày tá tráng 177
3.         Ưu điểm cũa phương pháp nội soi dạ dày tá tràng          178
4.         Các phương pháp nội soi dạ dày tá tràng 178
5.         Những ai phái (chỉ định)     181
6.         Những ai không được soi dạ dày tá tràng 182
7.         Bệnhnhâncầnchuẩnbịgi trước khi nội soi dạ dày tá tràng         183
8.         Nội soi nhiều lần có ành hường đến sức khòe không     183
9.         Độ chính xác cùa nội soi cố cao không    184
10.       Làm thế nào để người bệnh đỡ cảm giác sợ hãi khó chịu khi đi nội soi....

Chương XVI. NHŨNG ĐIỀU CÀN LƯU Ý KHI DÙNG CORTICOID VÀ NSAID TRONG BỆNH VIẺM LOÉT DẠ DÀY TÁ TRÀNG           187

1.         Khái niệm      187
2.         Dùng kéo dài corticoid, nsaid ảnh hưởng đến dạ dày tá tràng như thế nào „194
3.         Thuốc corticoid, nsaid dùng đường náo có nguy CO'
gây viêm loét dạ dày tá tràng cao nhất     195
4.         Trong trướng họp buộc phải dùng nsaidchũa bệnh khác trẽn bệnh nhân.... 195
5.         Nhũng đối trượng náo cẳn phái lưu ý. thán trọng khi dùng nsaĩd và corticoid... 196
6.         Tác hại khi lạm dụng thuốc giảm đau corticoid. nsaid   197

Chưong XVII. CÁC LÝ DO THẮT BẠI TRONG ĐIỂU TRỊ VIÊM LOÉT DẠ DÀY TÁ TRÀNG     199

1.         Tù' phía thầy thuốc  199
2.         Từ phía người bệnh  201
3.         Từ các yếu tố nguyên nhân khác   205

Chương XVIII. THỰC PHÁM. CHÉ Độ ĂN UỐNG Ờ NGƯƠI BỊ VIÊM LOÉT DẠ DÀY TẢ TRÀNG       209

1.         Tầm quan trọng của thực phẩm, chế độ ăn trong điều trị
bệnh viêm loét dạ dày tá tràng       209
2.         Tại sao đồ uống có gas, rượu bia lại tác động xấu
đến bệnh viêm loét dạ dày tá trầng           211
3.         Ản nhanh, ăn không đúng bữa cũng tác động
đến bệnh viêm loét dạ dày tá tráng           213
4.         Người bị viêm loét dạ dày tá tráng nên án những thực phảm nào         215
5.         Những thực phẩm, đồ ăn, đồ uống nào cẩn tránh
trong khi bị viêm loét dạ dáy tá tràng       218

6.         Các biện pháp không dùng thuốc để có thể chũa bệnh dạ dày tá tráng           220

Đăng nhận xét

 
Top